Att smycken är en stor det av vår identitet står klart främst när det handlar om smycken såsom vigselringar eller arvegods som följt familjen i generationer. Men det affektionsvärde som smycken har för asylsökande i Danmark är något man i Folketinget inte tycks bry sig speciellt mycket om – nyligen röstade man nämligen genom förslaget om att polis och myndigheter i Danmark ska kunna konfiskera smycken som betalning för uppehälle i landet, men det kan man komma att dömas för i EU-domstolen.

Tidigare harememstar.se vi skrivit om storytelling vid smyckestillverkning vilket bidrar mycket till bärarens affektionsvärde av smycket, men just affektionsvärden är ingenting man tar hänsyn till i Danmark. Där röstade Folketinget nämligen genom förslaget som gör det möjligt för dansk polis och myndigheter att beslagta flyktingars smycken för att bekosta sitt uppehälle under tiden de söker asyl i landet. Detta i ett försök att bromsa det tilltagande flödet av flyktingar som tagit sig via Tyskland hit. Något som kan fälla Danmark i EU-domstolen.

34 nya lagar

Totalt är det 34 stycken nya lagar som man nu i Danmark röstat igenom vilka är satta för att begränsa asylsökandes och flyktingars villkor. Men dessa förslag har inte gått obemärkt förbi, utan har kritiserats både av EU-domstolen och olika människorättsorganisationer, skriver Svenska Dagbladet. Vad som gjort lagarna så debatterade är att beslagtagning av kontanter och värdesaker från asylansökande för att just betala deras mat, logi och andra omkostnader som kan tillkomma under tiden de söker om att få stanna i landet. En annan sak som också bakats in i lagarna är hur personer som väl får ett uppehållstillstånd måste bo i landet minst tre år innan deras respektive och barn får komma och bo i landet. Två av de 34 lagarna som väckt mest uppmärksamhet. Bland annat har Europarådet för mänskliga rättigheter kallat lagen ”ondsint” och FN:s flyktingråd UNHCR har varnat för hur lagarna kan ge upphov till fruktan och främlingsfientlighet. Så vad som händer nu är att smyckeslagen kan komma att bli sakfråga för EU-domstolen att avgöra.

Vad säger smyckeslagen?

  • Smycken som beslagtas kommer säljas på auktion
  • Värdesaker med särskilt sentimentalt värde kommer inte beslagtas, exempel såsom vigselringar.
  • Eftersom Genèvekonventionen och Europakonventionen om mänskliga rättigheter råder får konfiskering och beslagtagning av flyendes ägodelar bara ske när detta är ”proportionellt och nödvändigt”.